De koeienstal

De koeienstal

De koeienstal bestaat uit een ligboxenstal voor 50 melkkoeien met een goede afscherming tegen diverse weersinvloeden. Naast deze stal bevindt zich een stal voor het oudere jongvee en afzonderlijk is nog ruimte voor de jonge kalfjes. De in hoofdzaak roodbonte koeien worden tweemaal daags gemolken in de melkstal en behalve het gedeelte dat wordt verkocht in de winkel wordt de melk opgeslagen in de melktank die met regelmaat wordt geleegd door de melkauto van Friesland Campina.